Deze functie wordt aangeroepen tijdens de login van een cursist.

ISV roept bij het inloggen van de cursist de functie MLMLogin aan waarbij als parameter het mailadres wordt meegegeven.

Voorbeeld:
function MLMLogin(mail){
console.log(“mlmlogin “+mail);
}

Als het wenselijk is om ook cookies mee te zenden, dan moeten die in dezelfde functie worden uitgelezen. De verdere inhoud van deze functie dient u zelf bepalen.

Als er al een javascript gekoppeld is zoals beschreven in tracking code plaatsen, dan dient de functie daar als uitbreiding te worden opgenomen. Is er nog geen Javascript gekoppeld, maak deze dan eerst aan zoals beschreven in het onderdeel “Voorbeeld aanpassen javascript bestand” op de pagina tracking code plaatsen