Handleiding bijwerken vakbekwaamheid

Het tabblad voor de vakbekwaamheid werkt ongeveer gelijk aan het tabblad nascholing. Uitgangspunt is hierbij dat de vakbekwaamheidstoetsen gepland worden als toets op het oefenterrein. Om de koppeling te kunnen leggen, moet worden aangegeven welke toets er verwacht kan worden op een gepland oefenterrein blok.

Ga hiervoor in ISV planning naar menu onderhoud lijsten > soort les voor het oefenterrein. Kies hier nu de oefenterreinsoort die gebruikt wordt om een toets te plannen.

Selecteer nu de vakbekwaamheidstoets in het lijstje ‘Toets product’ en druk op ok om op te slaan.
Omdat er per oefenterreinsoort maar 1 product gekoppeld kan worden, is het noodzakelijk om per toets product een soort oefenterrein te hanteren.

Tevens is het noodzakelijk dat alle toetsen op de begintijd van een blok worden gepland. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om meerdere kandidaten met verschillende toets tijden te plannen

Gegevens ophalen

Het ophalen van de toetsen werkt nu hetzelfde als het ophalen van de cursussen bij de nascholing. Alleen zijn er twee extra kleuren gebruikt voor de geplande cursus:

Dit is, omdat de toets apart wordt ingepland waarbij nog keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot productcode en locatie.. Donkergroen betekent hier dat de locatiecode niet klopt, geel betekent dat de productcode niet klopt. In deze gevallen blijft de kolom cursisten wit.

Gekozen periode

De capaciteit voor de toetsen wordt niet langer gedownload met de examenblokken. Deze capaciteit wordt nu enkel nog in dit scherm gedownload. Dit houdt in, dat alleen die capaciteit bekend is in de geselecteerde periode. Wanneer bijvoorbeeld de periode tot de volgende maand hier wordt bekeken, dan is de capaciteit van later niet bekend. Dit houdt in dat toetsen die in de planning staan na deze periode tijdens de examencontrole tevoorschijn komen als vakbekwaamheid niet bekend bij het CBR, ook als staan ze wel ingepland in Top. Houd hiermee rekening bij het beoordelen van dit overzicht in de examencontrole.

Kandidaten

Klikken op een toets toont in de onderste helft van het scherm de geplande kandidaten. Klikken op een kandidaat geeft de volgende mogelijkheden:

Enkele kandidaat toevoegen

Als geklikt wordt op een regel van een kandidaatdie wel voorkomt in ISV planning maar niet in Top, dan verschijnt de knop ‘invoeren in CBR’.  deze knop voert de geselecteerde cursist in op de geselecteerde toets. Wanneer het kandidaatsnummer bekend was, wordt dit gebruikt voor het invoeren, anders BSN of naam. Wanneer het kandidaatsnummer nog niet bekend was, komt dit nu wel terug uit de communicatie en wordt dit ingevuld bij de betreffende cursist. Wanneer er een foutmelding optreedt bij het invoegen, dan wordt deze getoond

Verwijderen uit CBR

Drukken op de knop ‘verwijderen uit CBR’ verwijdert de kandidaat van de cursus in Top. Dit is alleen mogelijk wanneer de kandidaat wel is gekoppeld (het kandidaatsnummer is bekend in ISV), omdat ook de geboortedatum meegegeven moet worden

Toevoegen in planning

Wanneer de kandidaat is gekoppeld (het kandidaatsnummer is bekend in ISV), dan wordt de kandidaat ingevoerd in de geselecteerde cursus in ISV planning

Koppelen aan geplande kandidaat

Wanneer de gegevens van de geplande kandidaat niet volledig zijn (het kandidaatsnummer is nog niet bekend binnen ISV) kan er een lijst getoond worden met geplande cursusten, door er hier een te selecteren en  op de knop koppelen te drukken wordt de kandidaat gematcht en zal dus de volgende keer automatisch gekoppeld worden.