Handleiding automatisch bijwerken nascholing

Op het tabblad Nascholing kunnen de nascholingscursussen die bekend zijn binnen het CBR worden opgehaald, inclusief de geplande cursisten. Deze worden vervolgens vergeleken met wat er in de planning staat.

Cursisten die nog niet bekend zijn bij het CBR kunnen individueel of als groep met een druk op de knop worden toegevoegd. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk de BSN / kandidaatsnummer lijst af te drukken en hiermee stuk voor stuk de kandidaten in te voeren

Gegevens ophalen

Selecteer de gewenste periode met behulp van de kalenders. De applicatie onthoudt de periodeduur, zodat de volgende keer evenveel weken opgehaald worden. Druk nu op de knop Cursussen ophalen.

Er wordt nu contact gelegd met het CBR, en de cursussen van de gekozen periode worden opgehaald, inclusief de geplande kandidaten. In ISV Planning wordt gezocht naar de cursus (theorie of oefenterrein), die overeenkomt met de cursus uit het CBR. Wanneer deze koppeling gelegd kan worden, worden de gegevens uit de planning met een grijze achtergrond getoond om aan te geven dat deze zojuist zijn gematcht.
Vervolgens worden de cursisten die bij het CBR bekend zijn vergeleken met de cursisten die in de planning staan.

Meerdere cursussen uit Top kunnen gekoppeld zijn aan dezelfde cursus in ISV. Dit omdat in Top voor elke categorie een aparte cursus aangemaakt moet worden, terwijl in ISV de categorie van de cursist kan worden aangepast. In dit geval (bijvoorbeeld ADR) zal in de rechter kolom altijd een rode kleur worden getoond. Ook dit proberen we in de nabije toekomst te automatiseren .

In een rode kleur wordt weergegeven of er in de planning of bij het CBR kandidaten ontbreken. Als alles klopt worden de aantallen cursisten in groen weergegeven.

 

Gekozen periode

De capaciteit voor de toetsen wordt niet langer gedownload met de examenblokken. Deze capaciteit wordt nu enkel nog in dit scherm gedownload. Dit houdt in, dat alleen die capaciteit bekend is in de geselecteerde periode. Wanneer bijvoorbeeld de periode tot de volgende maand hier wordt bekeken, dan is de capaciteit van later niet bekend. Dit houdt in dat toetsen die in de planning staan na deze periode tijdens de examencontrole tevoorschijn komen als vakbekwaamheid niet bekend bij het CBR, ook als staan ze wel ingepland in Top. Houd hiermee rekening bij het beoordelen van dit overzicht in de examencontrole.

Cursussen

handmatig matchen

Wanneer de matching met een cursus in ISV planning niet is gelukt (dit kan zijn door een foute categorie of tijd maar ook omdat er meerdere cursussen in aanmerking komen) wordt getoond ‘cursus kan niet gevonden worden’. selecteer dan de betreffende regel, en druk op Kies (andere) cursus

Onderaan het scherm wordt een lijst getoond van alle nascholing die op die dag is gepland (eerst theorie, dan praktijk). Klik op de cursus waarmee gematcht moet worden. Er verschijnt nu een knop ‘Koppelen’ onder deze lijst. Druk hierop om de cursussen te matchen. De lijst met cursussen wordt nu opnieuw opgebouwd met aangepaste gegevens.

Verwijderde cursus

Wanneer een cursus is verwijderd uit Top, wordt deze niet automatisch verwijderd uit de cursuslijst., omdat de cursus gegevens bewaard moeten worden voor toekomstige ontwikkelingen.. Om deze uit de lijst te halen: druk op de knop ‘Deze cursus verwijderen’. De cursus wordt nu uit de lijst verwijderd. Mocht dit gebeuren met een verkeerde cursus, dan wordt hij automatisch weer toegevoegd bij het opnieuw ophalen van de cursussen.

Cursisten

Klikken op een cursus regel toont de geplande cursisten

In de linker drie kolommen worden gegevens vanuit Top getoond. Wanneer een bijbehorende kandidaat gevonden kan worden in ISV planning, worden deze gegevens in de rechter drie kolommen getoond. Onderaan de lijst. worden de kandidaten getoond die wel voorkomen in ISV planning maar niet in Top. Wanneer dit laatste voorkomt, zal de knop ‘Alle toevoegen aan CBR’worden getoond.

Enkele cursist toevoegen

Als geklikt wordt op een regel van een cursist die wel voorkomt in ISV planning maar niet in Top, dan verschijnt de knop ‘invoeren in CBR’.  deze knop voert de geselecteerde cursist in op de geselecteerde cursus. Wanneer het kandidaatsnummer bekend was, wordt dit gebruikt voor het invoeren, anders BSN of naam. Wanneer het kandidaatsnummer nog niet bekend was, komt dit nu wel terug uit de communicatie en wordt dit ingevuld bij de betreffende cursist. Wanneer er een foutmelding optreedt bij het invoegen, dan wordt deze getoond

Alle toevoegen

Drukken op de knop ‘alle toevoegen aan CBR’ voegt in een keer alle cursisten die nog niet in Top staan toe aan de cursus.

Wanneer geklikt wordt op een regel waar de cursist ontbreekt in ISV planning, komen de volgende opties tevoorschijn:

Verwijden uit CBR

Drukken op de knop ‘verwijderen uit CBR’verwijdert de kandidaat van de cursus in Top. Dit is alleen mogelijk wanneer de kandidaat wel is gekoppeld (het kandidaatsnummer is bekend in ISV), omdat ook de geboortedatum meegegeven moet worden

Toevoegen in planning

Wanneer de kandidaat is gekoppeld (het kandidaatsnummer is bekend in ISV), dan wordt de kandidaat ingevoerd in de geselecteerde cursus in ISV planning

Koppel aan geplande cursist

De volgende situatie kan zich voordoen, meestal wanneer een kandidaat dubbel is ingevoerd in ISV:

De koppeling met de juiste cursist in de planning kan niet gemaakt worden, omdat er een andere cursist bestaat in ISV met dit kandidaatsnummer. > druk nu op de knop ‘koppelen met geplande cursist’ Onderin het scherm wordt een lijst getoond met alle cursisten die gepland zijn op de betreffende cursus. Selecteer de juiste cursist, en druk op de knop ‘Koppel’ die dan verschijnt. Het kandidaatsnummer wordt nu weggehaald bij de andere cursist en toegevoegd bij de geselecteerde.