Standaard template uitsluiting dagen / nascholing

Theorie cursus: uitsluiten dagen / nascholing

Het kan zijn, dat bij een bepaald type cursus standaard een aantal dagen wordt uitgesloten van de nascholing. Hiervoor kan nu op eenvoudige wijzen een template worden aangemaakt.

Ga naar een cursus, en kies voor een leerling voor de optie ‘dagen uitsluiten’.

Vul hier de gewenste waarden in, en druk nu op de knop ‘instellen als standaard’

Deze gegevens worden gekoppeld aan de categorie van de cursus in combinatie met het aantal dagdelen.

Bij het inplannen van een volgende leerling zal telkens direct dit scherm getoond worden, met de waarden van de template al ingevuld.