Gratis updates voor uw rijschoolsoftware

Regelmatig breidt ISV uw rijschoolsoftware uit. Met nieuwe functies. Verbeterde functies. En met andere handigheidjes. Gewoon gratis voor u. Die updates downloadt u hieronder. Zo blijft u voorop lopen en blijft u uw rijschool slimmer besturen.
NIEUWSTE UPDATES
Bekijk rechts de meest recente versies van de rijschoolsoftware en losse modules.

Hebt u zelf tips die de software helpen verbeteren? Laat het ons weten.

.

Augustus

Release: augustus2021

 

CBR koppeling: Belangrijk!

 

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de Top api met betrekking tot de nascholing en de vakbekwaamheid. Hierom is het noodzakelijk de nieuwe versie van cbr connect te gebruiken om deze koppeling weer actief te krijgen

 

 

Nieuwe functies

 

 

Planning

 

Examencontrole

 De nieuwe koppeling met de top api heeft het noodzakelijk gemaakt om ook op een nieuwe manier te controleren welke nascholing en vakbekwaamheid nog niet bekend is bij het CBR

 CBR connect

Vakbekwaamheid

Er s een tabblad voor de vakbekwaamheid toetsen toegevoegd, hierin kunnen kandidaten worden ingevoerd in TOP en vindt de controle op volledigheid plaats

 Uitslagen

De uitslagen voor de vakbekwaamheid en de nascholing worden via een andere route gedownload. Voor de gebruiker heeft dat geen consequenties

 

Laatste versies

 

We adviseren ook de bestaande software te controleren en door uw systeembeheerder te laten bijwerken naar de laatste versies.

 

Versie informatie:
Administratie 6.4.148
Planning 6.4.91
CBR koppeling 1.6.8.1
ISV Online 2.2.122

 

Update uitvoeren

 

Juli

 

   Release: Juli 2020

 

VekaBest wijziging: Belangrijk!

 

Maakt u gebruik van de koppeling met VekaBest? Dan is het noodzakelijk deze update zsm uit te voeren.

 

Het protocol voor de verbinding met de nieuwe server van VekaBest wijzigt vanaf deze datum. De update zorgt er voor dat ook na deze datum gecommuniceerd kan worden met de servers van VekaBest

 

 

Nieuwe functies

 


Administratie

 

 

 

Herverzenden email vanuit informatie aanvragen

 

Deze werd ten onrechte geregistreerd bij de leerling die op dat moment openstond in de administratie

 

Filteren herinneringen

 

Herinneringen kunnen gefilterd worden op voertuigcategorie. Let op! hierbij wordt de voertuigcategorie van de leerling genomen, niet de voertuigcategorie van de factuur(en).  In het herinnering overzicht zit naast de selectie box voor de rijschool een selectie box. voor de voertuigcategorie.
Let op! Het is van belang dat niet alleen per categorie wordt herinnerd maar dat ook eens in de zoveel tijd alle herinneringen worden opgehaald. Dit om te voorkomen dat sommige herinneringen helemaal niet gestuurd worden

 

Mailen verzamelstaat

 

Dit werkte niet goed wanneer de verzamelstaat direct vanuit het menu bedrijf>verzamelstaten werd geopend.

 

Overzicht afgegeven machtigingen

 

Dit overzicht (menu leerlingen>afgegeven machtigingen) is nu ook te filteren op de voertuigcategorie van de leerling. Tevens kunnen de leerlingen uitgefilterd worden waarvoor al een les of examen gepland staat

 

Export accountview

 

Bij de export van de Pin naar accountview worden nu alle betaalmethoden geexporteerd die beginnen met Pin

 

 

Bedrijfs correspondentie

 

De mails verzonden naar een bedrijf werden niet in het overzicht getoond wanneer deze niet ook aan een leerling waren gekoppeld. Dit is opgelost

 

Wachtwoord reset

 

Werkt u met de nieuwe versie van het leerlingportaal, waarin de leerling zelf een wachtwoord moet kiezen?  Dan is er nu de mogelijkheid om dit wachtwoord opnieuw in te stellen wanneer het de leerling niet zelf lukt: open de leerling gegevens en ga naar leerling gegevens wijzigen. Rechts onderin zit een knopje ‘ww’. Druk hierop om een nieuw wachtwoord in te stellen.

 

 

 

Planning

 

Factureren  vanuit de planning

 

Naast het factureren van een cursus voor bedrijven kunnen nu ook de particulieren vanuit de planning direct gefactureerd worden.Hiervoor hoeven niet, zoals bij bedrijven, artikelen aangemaakt te worden. Alle artikelen worden getoond die een tegoed geven waarmee de cursus verrekend kan worden. bij het factureren aan particulieren worden de facturen een voor een aangemaakt en direct gemaild.

 

Hiernaast  wordt in het factureerscherm het factuurnummer getoond wanneer de factuur is aangemaakt, zodat snel gekeken kan worden of alles is gefactureerd. Let op!  dit factuurnummer kan alleen getoond worden wanneer de factuur vanuit de planning is aangemaakt.

 


Verwijderen van Theorie cursus

 

Bij het verwijderen van een leerling van een theoriecursus wordt dit nu vastgelegd en is zichtbaar in het scherm ‘lessen op scherm’. Let op:reeds eerder verwijderde lessen worden dus nog niet getoond

 

Verwijderen van oefenterrein

 

Verwijderde lessen van het oefenterrein worden nu ook getoond in het overzicht ‘lessen op scherm’, inclusief de naam van degene die de les heeft verwijderd

 

Overzicht verwijderde lessen

Er is een overzicht van lessen uit een te selecteren periode die verwijderd zijn. Ga hiervoor naar menu afdrukken>verwijderde lessen. Selecteer de gewenste periode, en druk op  ‘ exporteer’. Dit overzicht is alleen beschikbaar als Excel export.

 

Opnieuw plannen

Wanneer een leerling is verwijderd van een bepaald uur kan dit worden opgeroepen vanuit het rechter muistoets menu ‘verwijderd van dit uur. Hier kan nu gekozen worden om de leerling toch opnieuw te plannen op ditzelfde uur.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste versies

 

 

 

We adviseren ook de bestaande software te controleren en door uw systeembeheerder te laten bijwerken naar de laatste versies.

 

 

 

Versie informatie:
Administratie 6.4.128
Planning 6.4.81
CBR koppeling 1.6.8.1
ISV Online 2.2.114

 

Update uitvoeren

 

Maart

  Release: Maart 2020

Nieuwe functies


Administratie

 Examenresultaten
Bij alle overzichten van de examenresultaten is een export mogelijkheid toegevoegd

 Cursus overzicht bedrijven
Het tabblad bedrijfsreserveringen is uitgebreid en heet nu cursusplaatsen. Hier worden nu niet alleen de cursussen getoond waarvoor een bedrijfsreservering staat, maar ook alle cursussen waar cursisten van het betreffende bedrijf staan ingepland. Dit geldt zowel voor theorie cursussen als ook voor oefenterrein cursussen.
Standaard worden bij openen de cursussen in de toekomst getoond. Klkken op de datum vanaf toont een kalender waarmee ook het verleden opgeroepan kan worden.
Klikken op een cursus toont de geplande cursisten
Het overzicht kan geexporteerd worden. Hierbij worden ook de geplande cursisten geexporteerd maar deze regels zijn verborgen. Zij kunnen getoond worden door in Excel alles te selecteren en vervolgens in de linker kantlijn met de rechter muistoets het popup menu op te roepen en hier te kiezen voor zichtbaar maken

 

Planning

Export examens
Er is een export mogelijkheid toegevoegd voor alle examens in een geselecteerde periode.
Ga hiervoor in ISV Planning naar menu examens > Examens exporteren
Selecteer nu een periode en druk op de knop ‘praktijk’ of ’theorie’. Het overzicht wordt gevuld met alle betreffende examens in de periode. U kunt deze examens vervolgens exporteren en desgewenst in Excel verder bewerken, filteren etc.

Cursus factureren
Bij het facturen van een cursus is de mogelijkheid toegevoegd om tegelijk met de cursus ook een tegoed voor een examen toe te voegen. Let op: dit voegt alleen het tegoed toe, u dient er zelf voor te zorgen dat dit ook in de pakketprijs wordt verwerkt

Leerling portaal

Inloggen geblokkeerde leerlingen
Geblokkeerde leerlingen kunnen nu ook inloggen in hun portaal om hun rekeningen te voldoen.
Om dit toe te staan: ga naar ISV Administratie > menu bestand > isvonline> instellingen.
Op het tabblad cursisten treft u het vinkje ‘ geblokkeerde leerling mag wel inloggen’. Dit vinkje geldt voor alle categorieën.

 

Laatste versies

 

We adviseren ook de bestaande software te controleren en door uw systeembeheerder te laten bijwerken naar de laatste versies.

 

Versie informatie:
Administratie 6.4.117
Planning 6.4.78
CBR koppeling 1.6.8.1
ISV Online 2.2.112

Update uitvoeren

November

Release: November 2019

Nieuwe functies


Administratie

 

Verzamelstaat mailen
Het is nu mogelijk de factuurverzamelstaat direct per mail te versturenU kunt er hierbij voor kiezen alle onderliggende facturen ook mee te sturen. Klik hier voor een korte handleiding

Leerling automatisch blokkeren
Leerlingen kunnen automatisch geblokkeerd worden voor verder inplannen wanneer een herinnering, tweede herinnering of aanmaning wordt verstuurd.
Ga hiervoor naam Administratie > menu onderhoud lijsten > administratiekosten.
Onderaan dit scherm: kies wanneer de leerling wordt geblokkeerd (eerste herinnering, tweede herinnering, aanmaning of incassolijst).
N.B. de wanneer de leerling is geblokkeerd, moet deze handmatig gedeblokkeerd worden na het ontvangen van een (deel) betaling

Uren overzicht kantoor agenda
Er kan een uren overzicht van de kantooragenda worden gegenereerd.
Ga naar Administratie > menu dagstaat > urenoverzicht kantoor.
Selecteer de gewenste periode en welk overzicht gewenst is:

– Alle (totalen): dit toont van alle ingeplande medewerkers het totaal aantal ingeplande uren
– Alle (per status): Als bovenstaand maar dan uitgesplitst per status
– Alle (lijst): Een overzicht van alle gewerkte uren

SMS templates
Veel gestuurde SMS berichten kunnen nu worden opgenomen in een template. Klik hier voor de uitleg

Planning overzicht
In het planning overzicht van de leerling kan aangevinkt worden dat het declaratienummer wordt getoond waaraan deze les is gekoppeld (dit wanneer gebruik wordt gemaakt van de franchise mogelijkheid binnen ISV).

 

 

Planning

Afhaal locaties wijzigen
Het is nu mogelijk alle afhaal locaties van een leerling in 1 keer te wijzigen. Klik Hier voor de uitleg

Filter op planningen
In de tabbladen oefenterrein en theorie kan nu gefilterd worden op interne cursussen. Klik hier voor de uitleg hoe dit ingesteld kan worden.

Standaard template
Bij het inplannen van een theorie cursus kan een standaard template worden ingevoerd voor het uitsluiten van dagen / uitsluiten van nascholing. Klik hier voor een uitleg

Aanpassingen

Administratie

Memo bij leerlingen / bedrijven
Om een lange memo te lezen is het nu voldoende deze aan te klikken, de inhoud  wordt dan direct getoond. Het is dus niet langer noodzakelijk deze eerst aan te vinken en dan op ‘wijzigen’ te drukken.

Factuur overzicht bedrijf
Toont nu ook de gefactureerde categorieën

Sepa export
In de header is een controle bedrag  opgenomen om te voorkomen dat het bestand wordt afgekeurd door sommige banken

Export facturen bedrijf
het datumformaat van de factuur is aangepast tijdens de export van de facturen van een bedrijf

Leerlingen blokkeren: rechten
Het blokkeren / deblokkeren  van leerlingen is een apart recht geworden (bij de rechten op gebruikersgroepen).  Het vinkje voor blokkeren is gelijk gezet aan het vinkje voor deactiveren zodat zonder handmatige aanpassing alles gelijk blijft.

Wijzigen factuur
Bij het wijzigen van een factuur bestaat nu ook de mogelijkheid om regels te verwijderen. Alleen de laatste regel kan niet verwijderd worden

Kantoor agenda
Het verwijderen van meerdere afspraken van een medewerker werkend gemaakt

Aanmaken factuur
Bij het aanmaken van een factuur kan nu in het eerste scherm al de BV gewijzigd worden, omdat dit invloed kan hebben op het filteren van de artikellijst

 Jaarovergang
Bij de jaarovergang wordt ook het aan de leerling gekoppelde bedrijf ingevuld


Planning

Voertuig overzicht
In het overzicht voertuigen worden de internet intesten met een afwijkende kleur (lichtrood) getoond zodat duidelijk is dat deze eventueel voor een andere les gebruikt kunnen worden

 

 Instructeurs app

Verzenden factuur
Bij het aanmaken van een factuur vanuit de instructeurs app is het nu ook mogelijk de factuur naar het CC adres van de cursist te sturen. Hiervoor is geen nieuwe versie van de app nodig, wel de nieuwste versie van ISV Online. Deze feature kan worden aangezet in ISV Administratie > menu bestand > ISV online > instellingen. Op get tabblad BB/App kan hier het vinkje gezet worden

 Inplannen internet intest
Bij het inplannen van een internet intest (als gewone les)  werd de kleur van deze intest niet gewijzigd van blauw naar grijs

 

Laatste versies

 

We adviseren ook de bestaande software te controleren en door uw systeembeheerder te laten bijwerken naar de laatste versies.

 

Versie informatie:
Administratie 6.4.107
Planning 6.4.66
CBR koppeling 1.6.8.1
ISV Online 2.2.110

Update uitvoeren

Mei

Release: Mei 2019

 

Nieuwe functies


Administratie

Koppeling Verjo
Het is nu mogelijk direct vanuit ISV een bestelling voor een cursist te plaatsen bij Verjo. Klik hier voor de handleiding

Inschrijven vanuit informatie aanvragen
het is nu ook mogelijk een bedrijf aan te maken vanuit de informatie aanvraag. Tevens wordt bij het aanmaken van een leerling / bedrijf de bestaande correspondentie van de informatie aanvraag meegenomen naar de leerling

 

 

Planning

Cursus factureren
Er kan in één keer een factuur gemaakt worden voor alle cursisten van een bedrijf die op een cursus staan. Tevens kunnen er automatisch nul-facturen gemaakt worden voor alle cursisten zodat hun consistentie kloppend gemaakt wordt. Klik hier voor de handleiding

 

Aanpassingen

 

Administratie

Invoer bedrijf
De controle op de postcode van het bedrijf is verbeterd zodat niet meer altijd de melding op dubbele controle wordt getoond

Registreren email
Onder bijzondere omstandigheden kon het voorkomen dat een hele mailmerge bij een bedrijf werd geregistreerd. Dit is opgelost

Aanmaken factuur
Gaf foutmelding bij aanmaken van meer dan 12 factuurregels

Afdrukken debiteurenlijst
Probleem bij overgang naar een nieuwe pagina opgelost

Informatie aanvragen
De gegevens van de aanvraag zelf zijn achteraf te wijzigen

Factuur mailen
Soms kwam meerdere kren de vraag ‘bijlagen uit de lijst verwijderen?’. Dit is opgelost


Planning

Opnemen / plakken dagrooster
Bij het opnemen en plakken van een dagrooster worden nu ook de eventueel gekoppelde extra voertuigen van een oefenterreinles mee gekopieerd en geplakt

 

Laatste versies

 

We adviseren ook de bestaande software te controleren en door uw systeembeheerder te laten bijwerken naar de laatste versies.

 

Versie informatie:
Administratie 6.4.96
Planning 6.4.62
CBR koppeling 1.6.8
ISV Online 2.2.108

Update uitvoeren

AUTOMATISCH BERICHT BIJ UPDATES

Weten wanneer er nieuwe updates verschijnen? Vul hieronder uw naam en e-mailadres in. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de laatste updates.

HULP BIJ UPDATES

Wilt u de nieuwste updates installeren in uw rijschoolsoftware? Dan hebt u de keuze: zelf doen, samen of helemaal door ons laten doen. Wat u ook kiest, we zijn er voor u. Gratis.

ZELF UPDATES INSTALLEREN

De updates installeert u heel eenvoudig in enkele minuten. Gewoon zelf. Hoe? Dat ontdekt u in de handleiding. Bekijk hem op de online pagina handleidingen.

 

 

UPDATES LATEN INSTALLEREN

Wilt u liever hulp bij installatie van onze updates? Of dit laten uitvoeren? Neem dan contact op met de systeembeheerder.